Elektronika, pyrotechnika...

Svorkovnice F20R

Technick?© ??daje:

Odpalovac?­ napÄ›t?­50V DC
PoÄ?et okruh?? 20
PoÄ?et vstupu1
PoÄ?et v??stup??1 nebo ????dn??
  

Svorkovnice s 40ti v??stupy pro p?™ipojen?­ vodiÄ??? s paln?­ky. Pro p?™ipojen?­ vodiÄ??? se pou???­vaj?­ reproduktorov?© svorky kter?© zaji??tuj?­ dobr?? kontakt Svorkovnice byla um?­stÄ›na do mal?© plastov?© krabiÄ?ky. Svorkovnice se pou???­v?? v p?™?­padÄ›, ??e je nutno odpalovat zÄ???st pyrotechnick??ch v??robk?? ze vzd??lenÄ›j???­ho m?­sta (nap?™?­klad font??ny). Svorkovnici je mo??no p?™ipojit buÄ? p?™?­mo do pultu, nebo do v??stupu svorkovnice S40R nebo S40C. Existuje v proveden?­ koncov?? (m?? pouze vstup) nebo pr??choz?­ (m?? vstup i v??stup). Svorkovnice m?? vlastn?­ blokovac?­ sp?­naÄ?.

Pou???­v?? se spoleÄ?nÄ› s pultem FireSys A40